Nyheter

kkk

Privattandläkarnas nya kommunikationschef på plats

I april tillträdde Frida Jakobsson som ny kommunikationschef på Privattandläkarna. Frida arbetade tidigare som politiskt sakkunnig på kulturdepartementet och har en magisterexamen i journalistik från Göteborgs universitet. Vilken är den största utmaningen för dig i den här rollen? – Det är både roligt och utmanande att få anamma ett helt nytt ämnesområde. Tandvård berör alla och det är spännande att få bidra […]

2015-5-13

Statskontoret: IVO bör korta handläggningstiderna och stärka det juridiska stödet

1 juni 2013 startade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sin verksamhet. De tog då över tillsynsansvaret från Socialstyrelsen. Privattandläkarna menar att IVO har en bra ambition i sitt arbete och att det är positivt att IVO betonar vikten av återkoppling till såväl bransch som enskilda vårdgivare. I en rapport konstaterar Statskontoret att myndigheten har effektiviserat tillsynsverksamheten, bland annat genom att ta fram […]

2015-5-13

Statligt tandvårdsstöd 2014

Försäkringskassan har presenterat sin årsredovisning för 2014. En del av den handlar om det statliga tandvårdsstödet och presenteras här i punktform: Statligt tandvårdsstöd 2014 • Totalt betalade Försäkringskassan ut drygt 5,2 miljarder i statligt tandvårdsstöd. • 4,3 miljoner vuxna gjorde ersättningsberättigande besök hos tandvården. • 95 procent av dessa fick någon form av statligt stöd under året. • Tillsammans gjorde de 10,7 miljoner besök […]

2015-5-13

dm1504…

Tandhälsan hos barn och ungdomar

Socialstyrelsen har presenterat uppgifter om tandhälsan hos barn och ungdomar år 2013. Uppgifterna kommer från Epidemiologiska uppgifter från Sveriges landsting och regioner*. År 2013 var 96 procent av treåringarna och 77 procent av sexåringarna i riket kariesfria. Jämfört med den senaste undersökningen (år 2011) är andelen kariesfria treåringar oförändrad, medan andelen kariesfria sexåringar minskat med två procent. Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål för medlemsstaterna […]

2015-5-13

dm1504…

Behandlingens syfte avgör momsen vid estetisk tandvård

Under 2013 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett mål om återbetalning av ingående moms för kostnader i samband med estetiska behandlingar. Domen bygger på ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Detta resulterade 2014 i ett nytt ställningstagande från Skatteverket som påverkar den svenska tandvårdsbranschen. Tidigare utgick undantaget om momsplikt från vem som utförde behandlingen medan Skatteverkets nya ställningstagande istället utgår från syftet med behandlingen. Vilka behandlingar är momsfria? En behandling […]

2015-5-13

hkkhkhk

Livsstil och tobak i fokus på Tandhygienistdagarna

Det börjar dra ihop sig till Tandhygienistdagarna, som går av stapeln 12–14 april och arrangeras av Sveriges Tandhygienistförening. Över 600 deltagare och 40 utställande företag samlas i Karlstad i år, något projektledaren Margaretha Malmquist menar tyder på ett fortsatt stort intresse för dagarna, som slog rekord förra året i Göteborg med över 900 deltagare. I årets program läggs fokus på hur livsstil påverkar såväl allmänhälsa som munhälsa […]

2015-4-16

Fler tandhygienister och fler som studerar utomlands

I Socialstyrelsens årliga statistikrapport ”Nationella planeringsstödet” presenteras tillgång och efterfrågan på personalgrupper inom sjukvård och tandvård. I årets rapport framgår att antalet tandläkare och specialisttandläkare som varit sysselsatta i tandvård i förhållande till befolkningen varit oförändrad, medan antalet tandhygienister har ökat något. Tillgången och efterfrågan på tandläkare och tandhygienister är övervägande i balans och arbetslösheten är låg för samtliga personalgrupper. Rapporten visar också att antalet svenska studerande […]

2015-4-15

hhhhh

Fredrik Reinfeldt och Alexander Bard på Privattandläkardagen

21 maj är det dags för Privattandläkardagen, som även i år arrangeras på Operaterrassen. Bland talarna finns tidigare statsmininstern Fredrik Reinfeldt, som ska tala om trendförändringar inom välfärden. Dessutom föreläser Alexander Bard, debattör, musiker, författare med mera – men inte minst en riktigt skicklig talare och trendanalytiker. Ett måste för den som vill hålla sig uppdaterad med framtidens spelplan för […]

2015-4-15

Skövde får nytt centrum för specialisttandvård

Regionstyrelsen beslutade i december att prioritera bygget av ett specialisttandvårdscentrum i Skövde. Det nya tandvårdshuset planeras i anslutning till Skaraborgs sjukhus. I huset kommer Folktandvården Västra Götaland att samla sex specialistmottagningar och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet. – I dag är de olika specialistmottagningarna lokaliserade på Skaraborgs sjukhus men på olika våningsplan och lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten. Det nya huset är en gemensam […]

2015-4-14

annonser
banner_720px_220px
05.05_EVERX-POSTERIOR,PO,SV,720x220 px,211014
banner_Tetric Evolution_720x220
tandra¦êddningen_banner_720x220
banner_mobil_NY

Kalender

måntisonstorfrelörsön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Smile-SaljKlinik-265x400_NY
banner sigurd
02.04_GCEM-LINKACE,BA,SV,265x400px,011014
Better SACD
banner_desktop_ny
gif_backup_250x360