Nyheter

Kvicksilver i tandvården – en allvarlig arbetsmiljörisk

Gör något åt tandsköterskornas och tandhygienisternas kvicksilverbemängda och hälsofarliga arbetsmiljö! Uppmaningen kommer från före detta tandsköterskan Margaretha Molius som nu är ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uppmanas att ta lärdom av norska politiker och se till att informationen om riskerna med amalgam förbättras i tandvården och att sjuka tandsköterskor får samma rätt till skadestånd […]

2015-7-21

dm150

Uche Odiatu: ”Muskler har allt med munhälsa att göra!”

Den vältränade, Torontobaserade tandläkaren Uche Otiatu höll två föreläsningar på Scandefa, som riktade sig till tandvårdens anställda. Dels för att förstå vilken betydelse patientens livsstil har för munhälsan, dels om vikten av att ta ansvar för sin egen hälsa och livsstil: – Vårt uppdrag är att förmedla hälsa och ökad livskvalitet till våra patienter. Och ändå gör vi mer för andra än vi gör för […]

2015-6-15

kkk

Privattandläkarnas nya kommunikationschef på plats

I april tillträdde Frida Jakobsson som ny kommunikationschef på Privattandläkarna. Frida arbetade tidigare som politiskt sakkunnig på kulturdepartementet och har en magisterexamen i journalistik från Göteborgs universitet. Vilken är den största utmaningen för dig i den här rollen? – Det är både roligt och utmanande att få anamma ett helt nytt ämnesområde. Tandvård berör alla och det är spännande att få bidra […]

2015-5-13

Statskontoret: IVO bör korta handläggningstiderna och stärka det juridiska stödet

1 juni 2013 startade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sin verksamhet. De tog då över tillsynsansvaret från Socialstyrelsen. Privattandläkarna menar att IVO har en bra ambition i sitt arbete och att det är positivt att IVO betonar vikten av återkoppling till såväl bransch som enskilda vårdgivare. I en rapport konstaterar Statskontoret att myndigheten har effektiviserat tillsynsverksamheten, bland annat genom att ta fram […]

2015-5-13

Statligt tandvårdsstöd 2014

Försäkringskassan har presenterat sin årsredovisning för 2014. En del av den handlar om det statliga tandvårdsstödet och presenteras här i punktform: Statligt tandvårdsstöd 2014 • Totalt betalade Försäkringskassan ut drygt 5,2 miljarder i statligt tandvårdsstöd. • 4,3 miljoner vuxna gjorde ersättningsberättigande besök hos tandvården. • 95 procent av dessa fick någon form av statligt stöd under året. • Tillsammans gjorde de 10,7 miljoner besök […]

2015-5-13

dm1504…

Tandhälsan hos barn och ungdomar

Socialstyrelsen har presenterat uppgifter om tandhälsan hos barn och ungdomar år 2013. Uppgifterna kommer från Epidemiologiska uppgifter från Sveriges landsting och regioner*. År 2013 var 96 procent av treåringarna och 77 procent av sexåringarna i riket kariesfria. Jämfört med den senaste undersökningen (år 2011) är andelen kariesfria treåringar oförändrad, medan andelen kariesfria sexåringar minskat med två procent. Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål för medlemsstaterna […]

2015-5-13

dm1504…

Behandlingens syfte avgör momsen vid estetisk tandvård

Under 2013 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett mål om återbetalning av ingående moms för kostnader i samband med estetiska behandlingar. Domen bygger på ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Detta resulterade 2014 i ett nytt ställningstagande från Skatteverket som påverkar den svenska tandvårdsbranschen. Tidigare utgick undantaget om momsplikt från vem som utförde behandlingen medan Skatteverkets nya ställningstagande istället utgår från syftet med behandlingen. Vilka behandlingar är momsfria? En behandling […]

2015-5-13

annonser
banner_720px_220px
05.05_EVERX-POSTERIOR,PO,SV,720x220 px,211014
banner_Tetric Evolution_720x220
tandra¦êddningen_banner_720x220
banner_mobil_NY

Kalender

måntisonstorfrelörsön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Smile-SaljKlinik-265x400_NY
02.04_GCEM-LINKACE,BA,SV,265x400px,011014
Better SACD
banner_desktop_ny
gif_backup_250x360