Nyheter

Stor enkät om munhälsa

En av de största undersökningarna om tandvård i landet ska genomföras i Kalmar län.
7 000 slumpvis utvalda kommer att få besvara en enkät och 500 personer kommer att kostnadsfritt erbjudas en grundlig undersökning av en tandläkare.

Deltagarna är mellan 20-89 år och får svara på frågor om bland annat vilka erfarenheter man har av tandvården till vilket behov av vård man själv uppfattar att man har. Bland de 7 000 kommer sedan 500 att erbjudas en undersökning av en tandläkare.
- Studiens syfte är att få en så bra bild av länsinvånarnas munhälsa som möjligt och vilka behov som finns. Detta ger oss i sin tur underlag för att förbättra tandvården för alla, säger Anders Nylander, tandvårdschef för Folktandvården i Kalmar län.
- Ju fler som deltar, desto större blir underlaget för våra forskare att arbeta vidare med, tillägger han.
De första resultaten planeras vara klart till sommaren 2012. Arbetet sker i samarbete med odontologiska fakulteten vid Malmö högskola inom ramen för Klinisk odontologisk forskning i Sydsverige (Kof-Syd).

2011-8-30

Liknande artiklar

annonser
Mini
05.05_EVERX-POSTERIOR,PO,SV,720x220 px,211014
banner_Tetric Evolution_720x220
Smile mini
Swedental_banner_720x220
tandra¦êddningen_banner_720x220
Banner 720x220 padda Dental Magazinet Bad Gastein

Kalender

måntisonstorfrelörsön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
smile sidebar
05.04_EVERX-POSTERIOR,PO,SV,265x400px,011014
web banner_Evolution_265x400_schwed
Swedental_banner_265x400
Better SACD
tandra¦êddningen_banner_265x400
Childsmile sidebar
gif_backup_250x360